חיסונית

פרופוליס ומזון מלכות בדבש טהור
מוצר טבעי מרוכז במיוחד
הבהרה: לא תרופה

350 גרם