שעוות דבורים לפי משקל

דונג / שעוות דבורים בגושים לפי משקל